Sector
Afiq Adviesbureau gezondheidszorg Sector

AFIQ Adviesbureau gezondheidszorg Sector


.

Contact

  ” AFIQ richt zich op de Gezondheidszorg “

  Een sector waarin veel staat te gebeuren de komende jaren, alles om de Gezondheidszorg goed en toegankelijk te laten zijn. AFIQ richt zich binnen deze sector op alle eenheden, waaronder:

  • Ziekenhuizen;
  • Revalidatiecentra;
  • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT);
  • Eerste lijn;
  • Gemeente.

  Landelijke ontwikkelingen

  De afspraken in het hoofdlijnenakkoord binnen de Gezondheidszorg hebben grote gevolgen voor de wijze waarop het zorgaanbod zal worden gaan verdeeld, bestuurd en gefinancierd. De aanbieders van medische zorg moeten zich meer dan voorheen gaan richten op verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en meer efficiëntie tegen lagere kosten als gevolg van volume- en/of kwaliteitseisen vanuit onder andere verzekeraars, IGZ, VWS en patiëntenverenigingen. In het verlengde hiervan werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties waarbij zorgverzekeraars de selectieve inkoop van zorg verder zullen gaan uitbreiden. Daarbij komt dat substitutie van de tweede- naar de eerstelijn (ook acute zorg) en preventie speerpunten zijn van de overheid. Deze landelijke ontwikkelingen in de zorgsector hebben grote gevolgen voor zorginstellingen, gemeenten en burgers. Zorginstellingen worden gedwongen om de te leveren zorg anders en efficiënter te gaan organiseren. Om de toegankelijkheid van zorg te kunnen blijven garanderen, wordt getracht het beroep op formele zorg te verminderen, door middel van informele zorg en preventie. Daarnaast wordt getracht om zorg in een duurder segment te voorkomen, door middel van versterking van de poortwachterfunctie van de eerste- en anderhalvelijnszorg. Door de vergrijzing zal in de komende jaren niet alleen het aantal mensen met een chronische ziekte sterk toenemen, steeds vaker hebben patiënten meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd en zijn de problemen van patiënten steeds complexer: de zorgzwaarte neemt toe! Daarbij komt dat er een verschuiving op zal gaan treden naar poliklinische zorg. Als zodanig kan medische zorg niet langer los gezien worden van vraagstukken rond huisvesting, welzijn, arbeid en opvoeding. Dat vraagt een bredere blik en meer samenwerking met meer en andere disciplines buiten het ziekenhuis waarbij een grote diversiteit van samenwerkingsverbanden ontstaat.

  Referenties

  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen EMC
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ
  • Associate Partner EXINmc - Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement binnen Ziekenhuizen
  • Adviseur Lean Six Sigma afdeling Radiologie binnen Treant Zorggroep via EXINmc
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG via EXINmc
  • Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen Flevoziekenhuis via EXINmc
  • Ketencapaciteitsmanager a.i. Integraal Capaciteitsmanagement binnen MST via EXINmc
  • Projectleider EPD Klinische zorgplanning en ondersteuning ICM binnen MST via EXINmc
  • Projectleider EPD Planning & Zorglogistiek binnen Catharina Ziekenhuis via EXINmc
  • Adviseur Lean Six Sigma binnen Atalmedial via EXINmc
  • Manager zorglogistiek a.i. binnen Isala via EXINmc