Sector

AFIQ richt zich op de Gezondheidszorg.  Een sector waarin veel staat te gebeuren de komende jaren, alles om de Gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te laten zijn voor iedereen. 

Afiq Adviesbureau gezondheidszorg Sector

AFIQ richt zich binnen deze sector op alle eenheden, waaronder:

 • Ziekenhuizen;
 • Revalidatiecentra;
 • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT);
 • GGZ instellingen;
 • Eerste lijn (huisartsen, diagnostiek, bloedafname);
 • Zelfstandige klinieken, behandelcentra;
 • Gemeenten.

Landelijke ontwikkelingen

De afspraken in het hoofdlijnenakkoord binnen de Gezondheidszorg hebben grote gevolgen voor de wijze waarop het zorgaanbod zal worden gaan verdeeld, bestuurd en gefinancierd. De aanbieders van medische zorg moeten zich meer dan voorheen gaan richten op verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en meer efficiëntie tegen lagere kosten als gevolg van volume- en/of kwaliteitseisen vanuit onder andere verzekeraars, IGZ, VWS en patiëntenverenigingen, maar ook als gevolg van CAO effecten en het gegeven dat we te maken krijgen met een dubbele vergrijzing.

Deze landelijke ontwikkelingen (in de zorgsector) hebben grote gevolgen voor zorginstellingen, gemeenten en burgers. Zorginstellingen worden gedwongen om de te leveren zorg anders en efficiënter te gaan organiseren. Om de toegankelijkheid van zorg te kunnen blijven garanderen, wordt getracht het beroep op formele zorg te verminderen, door middel van informele zorg en preventie. Daarnaast wordt getracht om zorg in een duurder segment te voorkomen, door middel van versterking van de poortwachterfunctie van de eerste- en anderhalvelijnszorg. Door de vergrijzing zal in de komende jaren niet alleen het aantal mensen met een chronische ziekte sterk toenemen, steeds vaker hebben patiënten meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd en zijn de problemen van patiënten steeds complexer: de zorgzwaarte neemt toe!

” AFIQ richt zich op de Gezondheidszorg “

 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG
Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZAdviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMCAdviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG

  Neem contact op me op

  Contact

  Telefoon

  +31 (0) 6 43277758

  Email

  info@afiq.nl

  Adres

  Meikers 25, 7623 LB, Borne