Projectleider EPD Planning & Zorglogistiek binnen Catharina Ziekenhuis via EXINmc

Februari 2022 – heden

EXINmc, als onderaannemer van Zorgkenners, levert projectleiderschap, onderdeel Planning en Zorglogistiek, binnen het de implementatie/migratie van een nieuw EPD (HiX 6.3 van Chipsoft). Onderdelen die hierbinnen aan bod komen zijn het poliklinisch, klinisch en OK proces. Ook capaciteitsmanagement komt hierin naar voren.