Projectleider EPD Klinische zorgplanning en ondersteuning ICM binnen MST via EXINmc

Oktober 2020 – april 2022

EXINmc ondersteunt en adviseert binnen MST (Medisch Spectrum Twente) de afdeling Ketencapaciteit. Een afdeling in ontwikkeling welke een onafhankelijke positie heeft voor capaciteitsberekening en –toewijzing (strategisch t/m operationeel).

EXINmc levert daarnaast projectleiderschap, onderdeel klinische zorgplanning, binnen het nieuw te implementeren EPD (HiX van Chipsoft). Dit wordt regionaal aangevlogen, in nauwe samenwerking met ZGT, om de processen/beleid zoveel mogelijk te harmoniseren.