Manager zorglogistiek a.i. binnen Isala via EXINmc

Juli 2022 – juli 2023

EXINmc ondersteunt en adviseert Isala op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van Manager zorglogistiek a.i. Een onafhankelijke positie voor capaciteitsberekening en –toewijzing. De afdeling Zorglogistiek bestaat uit een aantal adviseurs en is vertegenwoordigd in verschillende gremia aangaande het alloceren capaciteiten en het bepalen van beleid daaromtrent.