Ketencapaciteitsmanager a.i. Integraal Capaciteitsmanagement binnen MST via EXINmc

Juni 2019 – maart 2020

EXINmc ondersteunt en adviseert MST (Medisch Spectrum Twente) op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van Ketencapaciteitsmanager a.i. Een onafhankelijke positie voor capaciteitsberekening en –toewijzing. Onder andere het opzetten van planningsregels voor de OK (strategische t/m operationeel) bezien vanuit alle betrokkenen (staf)afdelingen, protocollen voor de kliniek, sturen aan de poort.