Associate Partner EXINmc – Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement binnen Ziekenhuizen

Maart 2018 – heden

EXIN (klik hier voor website) staat voor Excellence & Integrity, kwaliteit en eerlijkheid: dat houdt in dat we goed weten wat we kunnen en niet kunnen, weten wat we beloven én dat ook waarmaken. Kwaliteit niet enkel in wat we doen, maar ook hoe we dat doen.
EXIN heeft sinds 2011 een trackrecord opgebouwd in prestatiemanagement in de zorg, waarbij Lean-principes worden gecombineerd met stuurinformatie en gedragsverandering om tot resultaat te komen. Met ons team van 10 medewerkers werken we in Vlaanderen en Nederland. Ons werk is niet enkel het bedenken en ontwikkelen, maar implementatiemanagement: we gaan pas weg wanneer het werkt.

Onze 2 aandachtsgebieden zijn Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement (ICM).

  • Lean 4D met een focus op operationele processen
  • ICM verbindt het operationele met het strategische domein

Met Lean 4D wordt de verspilling binnen de processen geëlimineerd (10-20% verbetering op afdelingsniveau), met ICM de verspilling tussen processen (5-10% verbetering voor de organisatie).