Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen Flevoziekenhuis via EXINmc

Januari 2019 – maart 2020

EXINmc ondersteunt en adviseert Flevoziekenhuis op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van adviseur en coach. In samenwerking met een interne programmamanager is er een visie- en implementatieplan ontworpen voor het opzetten van organisatie breed capaciteitsmanagement. Hierin is naast de visie opgenomen: overlegstructuur, reglementen, protocollen en stuurinformatie.