Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG via EXINmc

September 2018 – maart 2020

EXINmc ondersteunt en adviseert SJG (St. Jans Gasthuis) op het gebied van strategische, tactische en operationele capaciteitsvraagstukken, ondergebracht in de BIC (Bureau Integraal Capaciteitsmanagement). Een onafhankelijke stafafdeling voor capaciteitsberekening en –toewijzing, voor optimale zorgsturing en voor (coördinatie) van zorglogistieke ontwikkelingen en het continu verbeteren van processen, capaciteitsplanning, zorgsturing en (logistieke) informatievoorziening. Sinds mei 2019 in samenwerking met een capaciteitsmanager binnen SJG. Onder andere is er intern een dashboard capaciteit opgezet voor tactische sturing en is er een overlegstructuur opgezet voor polikliniek, OK, kliniek.