Referenties

”Wat anderen zeggen over AFIQ”

Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZGT via EXINmc

Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZGT via EXINmc

September 2023 – januari 2024

EXINmc coacht, ondersteunt en adviseert ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) op het gebied van strategische, tactische en operationele capaciteitsvraagstukken. Voor capaciteitsberekening en –toewijzing, het continueren/doorontwikkelen van planoverleggen (polikliniek, OK en kliniek) en (logistieke) informatievoorziening.

Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen SKB via EXINmc

Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen SKB via EXINmc

Juli 2023 – maart 2024

EXINmc coacht, ondersteunt en adviseert SKB (Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk) op het gebied van strategische, tactische en operationele capaciteits-vraagstukken. Voor capaciteitsberekening en –toewijzing, het opzetten van planoverleggen (polikliniek, OK en kliniek) en (logistieke) informatievoorziening.

Manager zorglogistiek a.i. binnen Isala via EXINmc

Manager zorglogistiek a.i. binnen Isala via EXINmc

Juli 2022 – juli 2023

EXINmc ondersteunt en adviseert Isala op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van Manager zorglogistiek a.i. Een onafhankelijke positie voor capaciteitsberekening en –toewijzing. De afdeling Zorglogistiek bestaat uit een aantal adviseurs en is vertegenwoordigd in verschillende gremia aangaande het alloceren capaciteiten en het bepalen van beleid daaromtrent.

Adviseur Lean Six Sigma binnen Atalmedial via EXINmc

Adviseur Lean Six Sigma binnen Atalmedial via EXINmc

Februari 2022 – maart 2023

EXINmc voert een lean verbeterproject uit binnen Atalmedial. Dit betreft de de(centrale) laboratoria en de bloedafname locaties. Een van de werkgroepen is de werkgroep Capaciteitsmanagement, welke ingaat op de planning en het efficiënt inzetten van de beschikbare en benodigde middelen.

Projectleider EPD Planning & Zorglogistiek binnen Catharina Ziekenhuis via EXINmc

Projectleider EPD Planning & Zorglogistiek binnen Catharina Ziekenhuis via EXINmc

Februari 2022 – december 2022

EXINmc, als onderaannemer van Zorgkenners, levert projectleiderschap, onderdeel Planning en Zorglogistiek, binnen het de implementatie/migratie van een nieuw EPD (HiX 6.3 van Chipsoft). Onderdelen die hierbinnen aan bod komen zijn het poliklinisch, klinisch en OK proces. Ook capaciteitsmanagement komt hierin naar voren.

Projectleider EPD Klinische zorgplanning en ondersteuning ICM binnen MST via EXINmc

Projectleider EPD Klinische zorgplanning en ondersteuning ICM binnen MST via EXINmc

Oktober 2020 – april 2022

EXINmc ondersteunt en adviseert binnen MST (Medisch Spectrum Twente) de afdeling Ketencapaciteit. Een afdeling in ontwikkeling welke een onafhankelijke positie heeft voor capaciteitsberekening en –toewijzing (strategisch t/m operationeel).

EXINmc levert daarnaast projectleiderschap, onderdeel klinische zorgplanning, binnen het nieuw te implementeren EPD (HiX van Chipsoft). Dit wordt regionaal aangevlogen, in nauwe samenwerking met ZGT, om de processen/beleid zoveel mogelijk te harmoniseren.

Ketencapaciteitsmanager a.i. Integraal Capaciteitsmanagement binnen MST via EXINmc

Ketencapaciteitsmanager a.i. Integraal Capaciteitsmanagement binnen MST via EXINmc

Juni 2019 – maart 2020

EXINmc ondersteunt en adviseert MST (Medisch Spectrum Twente) op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van Ketencapaciteitsmanager a.i. Een onafhankelijke positie voor capaciteitsberekening en –toewijzing. Onder andere het opzetten van planningsregels voor de OK (strategische t/m operationeel) bezien vanuit alle betrokkenen (staf)afdelingen, protocollen voor de kliniek, sturen aan de poort.

Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen Flevoziekenhuis via EXINmc

Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen Flevoziekenhuis via EXINmc

Januari 2019 – maart 2020

EXINmc ondersteunt en adviseert Flevoziekenhuis op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van adviseur en coach. In samenwerking met een interne programmamanager is er een visie- en implementatieplan ontworpen voor het opzetten van organisatie breed capaciteitsmanagement. Hierin is naast de visie opgenomen: overlegstructuur, reglementen, protocollen en stuurinformatie.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG via EXINmc

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG via EXINmc

September 2018 – maart 2020

EXINmc ondersteunt en adviseert SJG (St. Jans Gasthuis) op het gebied van strategische, tactische en operationele capaciteitsvraagstukken, ondergebracht in de BIC (Bureau Integraal Capaciteitsmanagement). Een onafhankelijke stafafdeling voor capaciteitsberekening en –toewijzing, voor optimale zorgsturing en voor (coördinatie) van zorglogistieke ontwikkelingen en het continu verbeteren van processen, capaciteitsplanning, zorgsturing en (logistieke) informatievoorziening. Sinds mei 2019 in samenwerking met een capaciteitsmanager binnen SJG. Onder andere is er intern een dashboard capaciteit opgezet voor tactische sturing en is er een overlegstructuur opgezet voor polikliniek, OK, kliniek.

Associate Partner EXINmc – Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement binnen Ziekenhuizen

Associate Partner EXINmc – Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement binnen Ziekenhuizen

Maart 2018 – heden

EXIN (klik hier voor website) staat voor Excellence & Integrity, kwaliteit en eerlijkheid: dat houdt in dat we goed weten wat we kunnen en niet kunnen, weten wat we beloven én dat ook waarmaken. Kwaliteit niet enkel in wat we doen, maar ook hoe we dat doen.
EXIN heeft sinds 2011 een trackrecord opgebouwd in prestatiemanagement in de zorg, waarbij Lean-principes worden gecombineerd met stuurinformatie en gedragsverandering om tot resultaat te komen. Met ons team van 10 medewerkers werken we in Vlaanderen en Nederland. Ons werk is niet enkel het bedenken en ontwikkelen, maar implementatiemanagement: we gaan pas weg wanneer het werkt.

Onze 2 aandachtsgebieden zijn Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement (ICM).

Lean 4D met een focus op operationele processen
ICM verbindt het operationele met het strategische domein

Met Lean 4D wordt de verspilling binnen de processen geëlimineerd (10-20% verbetering op afdelingsniveau), met ICM de verspilling tussen processen (5-10% verbetering voor de organisatie).

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ

Augustus 2017 – december 2017

AFIQ adviseert het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) op het gebied van Capaciteitsmanagement (strategische t/m operationeel), als onderdeel van de stafafdeling Integrale Capaciteitsafstemming. Deze afdeling beoogd de afstemming van zorgvraag en zorgaanbod continu te verbeteren door het verweven en verbeteren van de strategische, tactische en operationele planning. Specialismen en het capaciteitsorgaan worden begeleid bij het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteiten en veranderen van processen. Onder andere door het tijdig inzicht verkrijgen in de verwachte capaciteitsvraag, op de Polikliniek, OK en Beddenhuis.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG

Mei 2017 – mei 2018

AFIQ ondersteunt en adviseert SJG (St. Jans Gasthuis) op het gebied van strategische, tactische capaciteitsvraagstukken, ondergebracht in de BIC (Bureau Integraal Capaciteitsmanagement). Een onafhankelijke stafafdeling voor capaciteitsberekening en –toewijzing, voor optimale zorgsturing en voor (coördinatie) van zorglogistieke ontwikkelingen en het continu verbeteren van processen, capaciteitsplanning, zorgsturing en (logistieke) informatievoorziening.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC

December 2016 – december 2017

AFIQ ondersteunt en adviseert ZMC (Zaans Medisch Centrum) op het gebied van strategische, tactische capaciteitsvraagstukken, onder andere gerelateerd aan de nieuwbouw. Deze vraagstukken spelen zich binnen de capaciteiten Polikliniek, OK en Beddenhuis. Een onderdeel is het opzetten van een Capaciteits Dashboard.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ

April 2016 – december 2016

AFIQ adviseert het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) op het gebied van Tactisch Plannen van patiënten logistiek. AFIQ biedt ondersteuning bij de implementatie van het Tactisch Plannen binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de vormgeving van de afdeling Capaciteitsmanagement. Doel van deze afdeling is het tijdig inzicht verkrijgen in de verwachte capaciteitsvraag, op de Polikliniek, OK en Beddenhuis.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.

Oktober 2012 – september 2014

AFIQ heeft een samenwerkingsovereenkomst met Care Dynamics BV op het gebied van Tactisch Plannen van patiënten logistiek. Een voorbeeld hiervan is de Joint Development Project tussen Care Dynamics en het Orthopedisch Centrum Oost Nederland BV (OCON) om het voorwaartse zicht binnen de DynamicPlanner® van Care Dynamics te verbeteren. AFIQ adviseert hierbij. Een andere voorbeeld is de uitrol van Tactisch Plannen binnen Engelse ziekenhuizen.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.

April 2012 – september 2014

Het OCON (Orthopedisch Centrum Oost Nederland BV) is een onderaanneming binnen ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en is als zodanig zelf verantwoordelijk voor de planning van de faciliteiten die het gebruikt. Om tijdig inzicht te hebben in de verwachte capaciteitsvraag, heeft zij AFIQ gevraagd op welke manier er goed inzicht geboden kan worden in de toekomstige capaciteitsbehoefte op de Polikliniek, OK en Beddenhuis.

AFIQ adviseert OCON in het ontwikkelen van stuurinformatie waarmee zij tijdig inzicht heeft in de toekomstige capaciteitsbehoefte zodat hier op gestuurd kan worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Care Dynamics BV.

  Neem contact op me op

  Contact

  Telefoon

  +31 (0) 6 43277758

  Email

  info@afiq.nl

  Adres

  Meikers 25, 7623 LB, Borne