Integraal Capaciteits-management

De praktijk

Nog te vaak zien we dat er in zorgorganisaties geen zicht is op actuele (logistieke) prestaties als in toegangstijden, wachttijden en capaciteitsbehoeften op de polikliniek, diagnostiek, OK en beddenhuis. En dat terwijl er harde afspraken zijn over (maximale) toegangs- en wachttijden en de noodzaak om efficiënter te werken aan het toenemen is.

Dat komt omdat ziekenhuizen beperkte zicht hebben op de patiëntenstromen en de vraag naar capaciteiten die dat met zich meebrengt. En als deze er wel is, dan zien we dat deze gefragmenteerd aanwezig zijn waarbij er (vaak op operationeel niveau) té snel wordt overgegaan op het inzetten van tooling. Een veelvoorkomende fout bij het starten met Integraal Capaciteitsmanagement (ICM).

Samen met EXIN heeft AFIQ een visie en approach ontwikkelt ten aanzien van ICM, zoals hieronder verder beschreven.

Onze visie

Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) vereist visie vanuit de Raad van Bestuur en commitment van de Medische Staf. En vertaalt de strategische keuze naar het operationele. Daarnaast vereist het frequente evaluatie en afstemming.

Als zodanig is ICM de positionering van de organisatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zodanig dat er voldaan wordt aan de door de organisatie gestelde randvoorwaarden én waarbij de inzet van personeel en middelen wordt verbeterd.

Dimensies

Echt Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) speelt op verschillende organisatorische niveaus en gaat over meerdere afdelingen en doorheen de keten.

“Integraal”: Domein x Verticaal x Keten

 • Domein: de verbinding tussen verschillende domeinen zoals financieel en capaciteit
 • Verticaal: de focus binnen een domein, zoals capaciteit  integratie tussen verschillende eenheden en de planningsniveaus
 • Keten: tussen verwijzers, instelling en overige spelers in de sector 

 

 

 

3×5 approach

Volgens ons gaat Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) niet alleen over het slim inzetten van wiskundige modellen en tooling. Een organisatiebrede cultuurverandering is cruciaal om tot resultaat te komen.

Onze 3×5-approach steunt op de 8 stappen-methode van Kotter om veranderingen te realiseren.

Alle betrokkenen worden opgeleid en gecoacht om de filosofie op maat van de organisatie te ontwikkelen en te implementeren.

Het veranderprogramma wordt ontwikkeld en begeleid voor maximaal draagvlak en blijvend resultaat.

Om ICM solide te implementeren in de organisatie hanteren wij 3 implementatiefasen waarin 5 dimensies/aspecten naar voren komen (3×5 approach):

EXIN’s 3×5 approach Integraal Capaciteitsmanagement

 

Maturiteitsscan (ICM Audit)

Hoe Integraal is Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) in uw zorgorganisatie?

EXIN’s ICM-audit objectiveert de stand van zaken en biedt input voor het verbeterplan op de weg naar een volwassen ICM. Daarbij komen de volgende onderzoeksthema’s aan bod:

 • Visie
 • Doelstellingen
 • Fasering
 • Overlegstructuur
 • Werkwijze
 • Informatie
 • Kennis
 • Resultaten
 • Ketenwerking

Dit leidt tot een evaluatierapport met stand van zaken, verbeterpunten en actieplan.

” Integraal Capaciteitsmanagement is een strategische keuze “

 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG
Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZAdviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMCAdviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG

  Neem contact op me op

  Contact

  Telefoon

  +31 (0) 6 43277758

  Email

  info@afiq.nl

  Adres

  Meikers 25, 7623 LB, Borne