Diensten

De diensten van AFIQ spelen zich zowel op het gebied van programma-management, coaching, analyses & advies als op interim-management (manager/adviseur) af.

Interim

Interim werkzaamheden kan zijn het tijdelijk invullen van een management functie (capaciteitsmanager) of beleidsfunctie (beleidsadviseur).

Programmamanagement

AFIQ levert ook programmamanagement t.a.v. Integraal Capaciteitsmanagement (ICM). Staat uw organisatie aan start van ICM of wilt uw organisatie de volgende stap zetten, dan helpt AFIQ u op een gestructureerde wijze hiermee. Zie onze unieke 3×5 approach en ICM-Maturiteitsscan.

Coaching

AFIQ ondersteunt/coacht de huidige Capaciteitsmanager of adviseurs om hen die skills mee te geven om echt Integraal Capaciteitsmanagement te kunnen leveren.

Analyse & Advies

Analyse en advies werkzaamheden kunnen in de breedste zin van het woord worden uitgevoerd. Om een goed advies te kunnen geven, is informatie als gevolg van data analyse onontbeerlijk. Met de juiste informatievoorziening kan er namelijk (bij)gestuurd worden op de huidige processen. Maar welke informatie is er nodig, hoe kom je aan deze informatie en hoe dient er vervolgens op gestuurd te worden. AFIQ kan u daarbij helpen.

Analyses speelt niet alleen op één afdeling plaats, maar kijkt ook naar de relaties tussen afdelingen (integrale analyses). Voorbeelden van analyses met bijbehorende advies zijn:

 • Polikliniek: het op basis van een capaciteitsprofiel per zorgproduct en het productiekader (productiebegroting) opstellen van een capaciteitsjaarplan. Om van daaruit een periodiek planoverleg (TPO) op te zetten om het capaciteitsjaarplan te monitoren en bij te sturen daar waar nodig én om procesverbeteringen te initiëren. En het daarnaast op een juiste, zo uniforme manier inrichten van agenda’s (rasters). AFIQ doet dit d.m.v. een zogeheten capaciteitstoets, zoals hiernaast schematisch weergegeven

Capaciteitstoets polikliniek

 • OK: opstellen van masterplannen, management/stuurinformatie voor verdelen capaciteit
 • Kliniek: opstellen van een beddenplan, management/stuurinformatie voor verdelen capaciteit, opstellen van een opnamematrix en protocol tijdens een dreigende opnamestop
 • Inrichten van stuurinformatie in (Business Objects, Power BI) met de intentie deze in de eigen organisatie in te richten)
 • Knelpuntenanalyses met statistische onderbouwing
 • Productiviteitsanalyses

AFIQ kan u helpen de juiste data te registreren, de juiste stuurinformatie op te stellen en hierop rapportages te maken (geautomatiseerd) om zodoende op een eenvoudige manier de gewenste informatie organisatiebreed beschikbaar te stellen. Mocht de informatie niet geautomatiseerd kunnen worden binnen uw instelling, dan is AFIQ in staat deze ook middels Excel te presenteren.

Mocht u behoefte hebben aan een bepaalde analyse, neemt u gerust contact op met AFIQ en dan kijken we samen in hoeverre we iets voor elkaar kunnen betekenen.

” AFIQ: Uw Weg naar Geoptimaliseerde Processen en Succesvolle Resultaten! “

 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC
 • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG
Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZAdviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMCAdviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG

  Neem contact op me op

  Contact

  Telefoon

  +31 (0) 6 43277758

  Email

  info@afiq.nl

  Adres

  Meikers 25, 7623 LB, Borne