Diensten
Afiq Adviesbureau gezondheidszorg Diensten

AFIQ Adviesbureau gezondheidszorg Diensten


.

Contact

  ” Interim gezondheidszorg beleid, advies en analyses”

  De diensten van AFIQ spelen zich zowel op het gebied van advies, analyses als op interim-management (beleidswerk) af.

  Interim

  Interim werkzaamheden kan zijn het tijdelijk invullen van een beleidsfunctie (beleidsadviseur), als mede het vervullen van projectleiderschap.

  Advies

  Advies werkzaamheden op het gebied van het inrichten en borgen van Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) binnen de organisatie (zie hier). Wat is Integraal Capaciteitsmanagement, wat is er voor nodig (qua mensen, middelen en proces) en hoe zorg je er voor dat het op alle organisatorische niveaus geborgd is. Oftewel, als Integraal Capaciteitsmanagement binnen een ziekenhuis organisatie permanente ingebed dient te worden hoe dienen de volgende elementen vorm gegeven te worden:

  • Het programma
  • Het besturingsraamwerk (integraal met andere afdelingen)
  • De overlegvormen met reglementen
  • De protocollen
  • De prestatie-indicatoren (KPI’s), stuurinformatie

  Analyse

  Analyse werkzaamheden kunnen in de breedste zin van het woord worden uitgevoerd. Om een goed advies te kunnen geven, is informatie als gevolg van data analyse onontbeerlijk. Met de juiste informatievoorziening kan er (bij)gestuurd worden op de interne processen.
  Maar welke informatie is er nodig, hoe kom ik aan deze informatie (en bijbehorende data) en hoe kan er vervolgens worden bijgestuurd op de verschillende processen. AFIQ kan u daarbij helpen. De analyses spelen zich niet alleen op één afdeling plaats, maar er wordt ook gekeken naar de relaties tussen afdelingen (integrale analyses).

  Voorbeelden van analyses met bijbehorende advies zijn:

  • Knelpuntenanalyses met statistische onderbouwing (Lean Six Sigma Black Belt)
  • Inrichten van stuurinformatie in bv CS Chipsoft / HiX of Business Objects
  • Polikliniek: opstellen van rasters, management/stuurinformatie, verrichten van wachttijdanalyses
  • OK: opstellen van jaarplannen en masterplannen, management/stuurinformatie voor verdelen capaciteit
  • Kliniek: opstellen van een jaarplan (beddenplan), management/stuurinformatie voor verdelen capaciteit, opstellen van een opnamematrix en protocol tijdens een dreigende opnamestop
  • Productiviteitsanalyses

  AFIQ kan u helpen de juiste data te registreren, hierop rapportages te maken (geautomatiseerd) om zodoende op een eenvoudige manier de gewenste informatie boven te krijgen. Mocht de informatie niet geautomatiseerd kunnen worden binnen uw instelling, dan is AFIQ in staat deze ook middels Excel (VBA) te presenteren. Mocht u behoefte hebben aan een bepaalde analyse, neem gerust contact op met AFIQ en dan kijken we samen in hoeverre we iets voor elkaar kunnen betekenen.

  Referenties

  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen EMC
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ
  • Associate Partner EXINmc - Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement binnen Ziekenhuizen
  • Adviseur Lean Six Sigma afdeling Radiologie binnen Treant Zorggroep via EXINmc
  • Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG via EXINmc
  • Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen Flevoziekenhuis via EXINmc
  • Ketencapaciteitsmanager a.i. Integraal Capaciteitsmanagement binnen MST via EXINmc
  • Projectleider EPD Klinische zorgplanning en ondersteuning ICM binnen MST via EXINmc
  • Projectleider EPD Planning & Zorglogistiek binnen Catharina Ziekenhuis via EXINmc
  • Adviseur Lean Six Sigma binnen Atalmedial via EXINmc
  • Manager zorglogistiek a.i. binnen Isala via EXINmc