Categories: Referenties

Manager zorglogistiek a.i. binnen Isala via EXINmc

Juli 2022 – heden EXINmc ondersteunt en adviseert Isala op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van Manager zorglogistiek a.i. Een onafhankelijke positie voor capaciteitsberekening en –toewijzing. De afdeling Zorglogistiek bestaat uit een aantal adviseurs en is vertegenwoordigd in verschillende gremia aangaande het alloceren capaciteiten en het bepalen van beleid daaromtrent.

Lees meer

Adviseur Lean Six Sigma binnen Atalmedial via EXINmc

Februari 2022 – heden EXINmc voert een lean verbeterproject uit binnen Atalmedial. Dit betreft de de(centrale) laboratoria en de bloedafname locaties. Een van de werkgroepen is de werkgroep Capaciteitsmanagement, welke ingaat op de planning en het efficiënt inzetten van de beschikbare en benodigde middelen.

Lees meer

Projectleider EPD Planning & Zorglogistiek binnen Catharina Ziekenhuis via EXINmc

Februari 2022 – heden EXINmc, als onderaannemer van Zorgkenners, levert projectleiderschap, onderdeel Planning en Zorglogistiek, binnen het de implementatie/migratie van een nieuw EPD (HiX 6.3 van Chipsoft). Onderdelen die hierbinnen aan bod komen zijn het poliklinisch, klinisch en OK proces. Ook capaciteitsmanagement komt hierin naar voren.

Lees meer

Projectleider EPD Klinische zorgplanning en ondersteuning ICM binnen MST via EXINmc

Oktober 2020 – april 2022 EXINmc ondersteunt en adviseert binnen MST (Medisch Spectrum Twente) de afdeling Ketencapaciteit. Een afdeling in ontwikkeling welke een onafhankelijke positie heeft voor capaciteitsberekening en –toewijzing (strategisch t/m operationeel). EXINmc levert daarnaast projectleiderschap, onderdeel klinische zorgplanning, binnen het nieuw te implementeren EPD (HiX van Chipsoft). Dit wordt regionaal aangevlogen, in nauwe […]

Lees meer

Ketencapaciteitsmanager a.i. Integraal Capaciteitsmanagement binnen MST via EXINmc

Juni 2019 – maart 2020 EXINmc ondersteunt en adviseert MST (Medisch Spectrum Twente) op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van Ketencapaciteitsmanager a.i. Een onafhankelijke positie voor capaciteitsberekening en –toewijzing. Onder andere het opzetten van planningsregels voor de OK (strategische t/m operationeel) bezien vanuit alle betrokkenen (staf)afdelingen, protocollen voor de kliniek, […]

Lees meer

Adviseur en coach Integraal Capaciteitsmanagement binnen Flevoziekenhuis via EXINmc

Januari 2019 – maart 2020 EXINmc ondersteunt en adviseert Flevoziekenhuis op het gebied van capaciteitsvraagstukken (strategische t/m operationeel), in de rol van adviseur en coach. In samenwerking met een interne programmamanager is er een visie- en implementatieplan ontworpen voor het opzetten van organisatie breed capaciteitsmanagement. Hierin is naast de visie opgenomen: overlegstructuur, reglementen, protocollen en […]

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG via EXINmc

September 2018 – maart 2020 EXINmc ondersteunt en adviseert SJG (St. Jans Gasthuis) op het gebied van strategische, tactische en operationele capaciteitsvraagstukken, ondergebracht in de BIC (Bureau Integraal Capaciteitsmanagement). Een onafhankelijke stafafdeling voor capaciteitsberekening en –toewijzing, voor optimale zorgsturing en voor (coördinatie) van zorglogistieke ontwikkelingen en het continu verbeteren van processen, capaciteitsplanning, zorgsturing en (logistieke) […]

Lees meer

Adviseur Lean Six Sigma afdeling Radiologie binnen Treant Zorggroep via EXINmc

Mei 2018 – januari 2019 EXINmc voert een lean verbeterproject uit binnen de afdeling Radiologie van Treant Zorggroep. Dit betreft de afdelingen op alle drie de locaties (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal). Per modaliteit zijn er locatie overstijgend verbeterteams opgesteld.

Lees meer

Associate Partner EXINmc – Lean 4D en Integraal Capaciteitsmanagement binnen Ziekenhuizen

Maart 2018 – heden EXIN (klik hier voor website) staat voor Excellence & Integrity, kwaliteit en eerlijkheid: dat houdt in dat we goed weten wat we kunnen en niet kunnen, weten wat we beloven én dat ook waarmaken. Kwaliteit niet enkel in wat we doen, maar ook hoe we dat doen. EXIN heeft sinds 2011 […]

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ

Augustus 2017 – december 2017 AFIQ adviseert het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) op het gebied van Capaciteitsmanagement (strategische t/m operationeel), als onderdeel van de stafafdeling Integrale Capaciteitsafstemming. Deze afdeling beoogd de afstemming van zorgvraag en zorgaanbod continu te verbeteren door het verweven en verbeteren van de strategische, tactische en operationele planning. Specialismen en het capaciteitsorgaan […]

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen EMC

Juni 2017 – november 2017 AFIQ ondersteunt en adviseert Erasmus MC (EMC) op het gebied van strategische, tactische capaciteitsplanning binnen het Sophia Kinderziekenhuis. Dit vraagstuk is ondergebracht binnen het Managementadvies van het EMC.

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen SJG

Mei 2017 – mei 2018 AFIQ ondersteunt en adviseert SJG (St. Jans Gasthuis) op het gebied van strategische, tactische capaciteitsvraagstukken, ondergebracht in de BIC (Bureau Integraal Capaciteitsmanagement). Een onafhankelijke stafafdeling voor capaciteitsberekening en –toewijzing, voor optimale zorgsturing en voor (coördinatie) van zorglogistieke ontwikkelingen en het continu verbeteren van processen, capaciteitsplanning, zorgsturing en (logistieke) informatievoorziening.

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen ZMC

December 2016 – december 2017 AFIQ ondersteunt en adviseert ZMC (Zaans Medisch Centrum) op het gebied van strategische, tactische capaciteitsvraagstukken, onder andere gerelateerd aan de nieuwbouw. Deze vraagstukken spelen zich binnen de capaciteiten Polikliniek, OK en Beddenhuis. Een onderdeel is het opzetten van een Capaciteits Dashboard.

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ

April 2016 – december 2016 AFIQ adviseert het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) op het gebied van Tactisch Plannen van patiënten logistiek. AFIQ biedt ondersteuning bij de implementatie van het Tactisch Plannen binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de vormgeving van de afdeling Capaciteitsmanagement. Doel van deze afdeling is het tijdig inzicht verkrijgen in de verwachte […]

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen HOH via Rhythm B.V.

April 2015 – juni 2015 AFIQ biedt ondersteuning bij de analyse naar en geeft advies over de nieuwbouw van het Hunto Miho Hospitaal (HOH) op Aruba.

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen JBZ via Rhythm B.V.

September 2014 – oktober 2014 AFIQ biedt ondersteuning bij de analyse en de opzet “Ketensturing Snijdende Keten” bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch.

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen Care Dynamics B.V.

Oktober 2012 – september 2014 AFIQ heeft een samenwerkingsovereenkomst met Care Dynamics BV op het gebied van Tactisch Plannen van patiënten logistiek. Een voorbeeld hiervan is de Joint Development Project tussen Care Dynamics en het Orthopedisch Centrum Oost Nederland BV (OCON) om het voorwaartse zicht binnen de DynamicPlanner® van Care Dynamics te verbeteren. AFIQ adviseert […]

Lees meer

Adviseur en business analist Integraal Capaciteitsmanagement binnen OCON B.V.

April 2012 – september 2014 Het OCON (Orthopedisch Centrum Oost Nederland BV) is een onderaanneming binnen ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en is als zodanig zelf verantwoordelijk voor de planning van de faciliteiten die het gebruikt. Om tijdig inzicht te hebben in de verwachte capaciteitsvraag, heeft zij AFIQ gevraagd op welke manier er goed inzicht geboden kan worden […]

Lees meer

Contact

+31 (0) 6 43277758

info@afiq.nl

Meikers 25, 7623 LB, Borne

Adviesbureau gezondheidszorg

AFIQ, opgericht in 2012, is een organisatie adviesbureau die haar diensten levert binnen de Gezondheidszorg. Op het gebied van logistiek met expertise in Integraal Capaciteitsmanagement (o.a. Tactisch Plannen), Business analyse, management informatie en procesoptimalisatie door middel van Lean Six Sigma (Black Belt).

AFIQ heeft daarbij als bedrijfsmotto ‘Betrokkenheid en advies op maat’. Samen met de klant maken wij duidelijke afspraken die bijdragen om de afgesproken doelen te bewerkstelligen.

De diensten van AFIQ spelen zich zowel op het gebied van advies als op interim-management af.
Mocht u geïnteresseerd zijn in of vragen hebben over wat AFIQ voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.